HARMONOGRAM ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

2x týdně: léto: 1x suchý, 1x mokrý úklid
  zima: 2x mokrý úklid
• mytí a zametení schodiště, podest a vstupní chodby
• otření prachu ze zábradlí
• vyklepání všech rohoží v domě a rohoží u vstupních dveří do domu a vytření pod nimi
• číštění roštu před vchodovými dveřmi včetně zametení prostoru před vchodovými dveřmi 
• úklid sněhu v zimním období     

1x měsíčně:  čištění střechy nad vchod. dveřmi
  umytí vstupních dveří včetně skel
  vymetení pavučin
  otření okenních parapetů


1x za ½ roku:  generální úklid
  umytí osvětlovacích těles, vypínačů
  mytí oken
  
v případě malování – úklid po malování

Additional information